12 chòm sao's Figure

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:

Phía trên là mẹ thiên hạ - Au thần thánh
Phía dưới là dàn trai xinh gái đẹp của Au 😍
❤❤❤❤❤❤❤❤


1. Hàn Bạch Dương: Nam - 18 tuổi2. Lãnh Kim Ngưu: Nữ - 18 tuổi.3. Dương Song Tử: Nam - 18 tuổi:4. Lâm Cự Giải: Nữ - 18 tuổi:5. Bạch Sư Tử: Nam - 18 tuổi:6. Âu Dương Xử Nữ: Nam - 18 tuổi:7.Hạ Thiên Bình - Nữ - 18 tuổi:


8. Lãnh Thiên Yết: Nam - 18 tuổi:9. Trịnh Nhân Mã _ Nam - 18t10. Dương Ma Kết - 27t - Nam:11. Diệp Bảo Bình: Nữ - 18 tuổi:12. Doãn Song Ngư: 18t - Nam:Đó... như vậy là các mem có thể dễ hình dung ra nhân vật của mình rồi đúng không, đừng quên fic của ta nha, saranghae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Net