Thông báo

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:

Vì lịch trình học tập tháng này ta phải học gấp rút để nghỉ hè và đi tour nên thông báo vài tuần trở lại đây ta sẽ tạm ngưng không ra chap mới nhé, ta sẽ đền bù sau.


Mong anh chị em thông cảm!


Xin lỗi và cảm ơn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Net