Thông báo sương sương

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:

Ahihi xin chào mọi người.
Đúng là năm cuối bị dí dồn dập luôn á. Hết môn này đến môn kia. 2 ngày vừa rồi ta chỉ ngủ đc 3 tiếng rưỡi à hiuhiu. Cả ngày nay mở mắt đi học không nổi luôn. Vậy nên hôm nay chưa có chap mới, nhưng ta sẽ bù vào ngày mai nhé. Hôm nay ta muốn ngủ bù cho những ngày qua, mọi ngưới thông cảm giúp ta một bữa nhé 😂😂


Yêu cả nhà mình ❤️❤️❤️


Tấm hình trên, mọi người nhớ đến ai và chi tiết nào trong SCHOOL nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Net