Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Giới thiệu nhân vật.

Tùy Chỉnh

1. Gia đình bà Tư Thì.
Trần Bảo Bình (cậu hai Bình) con cả nhà bà Tư Thì
Trần Nhân Mã (cô ba Mã) con thứ hai nhà bà Tư Thì
Trần Cự Giải (cô tư Giải) con thứ ba bà Tư Thì
Trần Song Tử (cậu năm Tử) con thứ tư nhà bà Tư Thì
Trần Xử Nữ (cô sáu Nữ) con thứ năm nhà bà Tư Thì
Trần Kim Ngưu (cậu bảy Ngưu) con thứ sáu nhà bà Tư Thì
*Tại sao thứ nhất lại kêu cậu hai?
- Mình không biết nhưng từ xưa đến bây giờ, người con trai trưởng ở miền Bắc thường xưng theo cậu cả, anh cả. Nhưng trong Nam thì là cậu hai, anh hai. Và mình thấy dùng ngôi cậu hai nó gần gũi với mình sẽ dễ viết hơn hihi
2. Gia đình hội đồng Ơn
Phạm Sư Tử (cậu hai Tử) con trai trưởng nhà hội đồng
Phạm Song Ngư (cô ba Ngư) con gái nhà hội đồng
Phạm Bạch Dương (cậu út Dương) con trai út nhà hội đồng
3. Gia đình Năm Mút

Nguyễn Thiên Bình (hai Bình) con gái độc nhất nhà Năm Mút
4. Gia đình Sáu Đăng – Hai Dung
Dương Thiên Yết (hai Yết) con trai Sáu Đăng và Hai Dung
Dương Ma Kết (hai Kết) con gái Sáu Đăng và Hai Dung
5. Tuyến nhân vật quan trọng và phụ
Sên (con gái cô ba Mã và cậu hai Tử) người thuật lại câu truyện (có thể xem đây là tác giả)
Tư Thì, hội đồng Ơn, bà Lệ Chi (vợ hội đồng Ơn), Năm Mút, Sáu Đăng, Hai Dung,....
Người thương (Couple)
Sư Tử x Nhân Mã
Song Tử x Song Ngư
Bảo Bình x Ma Kết
Thiên Yết x Cự Giải
Bạch Dương x Xử Nữ
Kim Ngưu x Thiên Bình
*Truyện On-going không rõ thời gian ra chap cân nhắc trước khi nhảy hố*