Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Phần Một: Lập Hạ

Tùy Chỉnh

Trong gió hoa rơi
Trắng phơi ghềnh đá
Như bóng liên hồi
Bên đồi con suối
Ngại ngần bước tôi
"Trong gió hoa rơi" - Kobayashi Issa (1793 - 1828)