-itstaeberry
taekook | bồ em lái mô tô

taekook | bồ em lái mô tô

Tác giả:

255 53 8

kim taehyung đầu gấu lái mô tô đâm trúng jeon jungkook. ngọt bắt đầu: 10/6/21…

taekook | crush của tôi rất cọc

taekook | crush của tôi rất cọc

Tác giả:

8,614 1,091 36

kim taehyung crush hậu bối jeon jungkook nhưng crush của hắn rất cọc tính nha vậy là hắn có một phen khổ sở cua crush rồi text, ngọt có chứa một số từ ngữ không đẹp :)) 『 #1 text - 3/6/21 #1 bts - 19/6/21 #3 text - 12/6/21 #3 taehyung - 19/6/21 #2 bts - 20/6/21 』 31/5/21 - 20/6/21…

taekook | sữa chuối

taekook | sữa chuối

Tác giả:

1,373 236 18

chú kim là nhà đầu tư của trường mà kookie đang học. chú kim và bé jeon gặp nhau nhờ hộp sữa chuối. ngọt 『 #2 kookie - 18/6/21 』 30/5/21 - 7/6/21…