Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

4,842 887Writing

Tin Lầm?

2,851 463Writing

"Uống Ít Thôi."

116,017 17,350Writing

54. Của tôi

2,694 343Full

One Shot

21,689 2,749Full

18 - End