Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

3,094 523Writing

Drunk

116,143 17,350Writing

54. Của tôi

4,897 888Writing

Tin Lầm?

2,701 343Full

One Shot

21,750 2,749Full

18 - End