Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

148,582 14,189Writing

Chap 47_Phát hiện rồi