Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

10,185 118Writing

Hồi 4: Rung Động

68,241 2,526Full

Ngoại Truyện 2b