Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

2 2Writing

2

72,857 1,425Writing

51

242,721 3,338Writing

Quote 164

1,747 61Writing

Quote 9

7,515 123Writing

Cứ Buồn Đi.

903,469 15,235Writing

Note

6,620 154Writing

Quote 30