Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

91,195 5,401Writing

#25

6,761 201Writing

Smeraldo.3