Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

31,668 1,420Writing

Chapter 2.2 (H)