Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

3,180 667Writing

11.

121,650 10,127Full

New fic

52,408 2,495Writing

Tạm drop