Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

27,057 4,053Writing

29.

67,871 6,890Full

New fic

197,717 13,283Full

New fic

74,891 3,030Writing

Tạm drop