Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

2,940 324Writing

Chương 2

3,242 340Writing

Nửa khắc đêm đông

7,533 645Full

Rực rỡ

2,983 338Full

Thành trì