Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1,772 93Writing

Bệnh

892 153Writing

merci

87 16Writing

-3