Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1,890 246Writing

23.

74,246 7,809Writing

Chap 71