Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

54,459 5,755Writing

15

227,494 21,225Full

Note

2,067 230Writing

3

2,993 427Writing

3