duongngocly_
/// 𝙉𝙖𝙢𝙅𝙤𝙤𝙣 ///

/// 𝙉𝙖𝙢𝙅𝙤𝙤𝙣 /// "Tạm biệt, mối tình đầu của tôi."

Tác giả:

55 12 1

Namjoon và tôi ấy mà, ngay từ đầu đã ở hai khoảng trời riêng biệt, hướng đi khác nhau, mục đích khác nhau nên kết cuộc cuối cùng cũng sẽ xa nhau. Thì thôi, cứ xem như đoạn tình cảm dang dở kia là một kỷ niệm đẹp, chôn chặt vào trong tiềm thức. Tôi quyết định từ bỏ cậu, từ bỏ tình cảm này, chỉ mong sau này chúng ta sẽ có được cho mình khoảng trời riêng mà bản thân hằng mơ ước. / Tạm biệt, mối tình đầu của tôi. / ---------------------------------- Thứ năm, ngày 27 tháng năm, lúc 00:18…

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •]

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •] "ÔNG CHÚ PHÒNG BÊN"

Tác giả:

54,940 5,333 52

Trải qua bao đắng cay ngọt bùi, thật may mắn khi vẫn có anh ở bên 🖤 _________________…