Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

419 53Writing

#4:

46,576 2,005Writing

#25: Sợ