Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

967 128Writing

VII. Farewell

19,518 1,200Writing

Lời kết + quà tặng