Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

25,356 1,312Writing

eiji x ankh

310 52Writing

4

5 1Writing

oneshot

485 47Full

oneshot(end)

23 14Writing

vk

2,952 186Writing

Chap 13