Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

5,481 198Writing

Chap 2

96,405 5,203Writing

Chap 39