Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

5,347 192Writing

Chap 2

287,991 25,521Writing

Merry Christmas - 2020

95,381 5,147Writing

Chap 39