Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

14,368 1,807Writing

Chương 6.2

2,232 382Writing

11