Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

23,534 1,383Writing

Chap 10

44,850 2,126Writing

Chap 7

17,932 1,232Writing

Chap 6

1,992 179Full

Mợ hai