Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

37,675 4,663Writing

13

54,687 5,117Full

extra

2,641 352Writing

2