Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1,499 250Writing

Chap 8

15,851 2,010Writing

Chap 36