Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

92,034 2,635Writing

chap 42

58,137 1,065Writing

#Đoản 2

19,567 1,112Writing

#Đoản 1