Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

140,868 151Writing

BBNN 2 Chương 14

61,754 84Writing

Truyện 6

464,281 1,063Writing

Đáp trả