nnersoft__
changki ¦ berry thoft

changki ¦ berry thoft

Tác giả:

128 32 3

một là very soft /berry thoft/, hai là dở dở ương ương. drabbleth bor kyun n kkung. thince: 191122 #thobb…

changki ¦ peter

changki ¦ peter

Tác giả:

9 3 1

peter pan và vùng đất neverland của anh. since 210531 #sobb…

changki ¦ mannequin

changki ¦ mannequin

Tác giả:

326 36 1

"trong lòng thành phố tồn tại một người đang sống bất động, để canh giữ và bảo vệ trái tim ấm nóng của những con người khác." oneshot for kyun n kkukkung. since 190628 #sobb…

monsta x ¦ if only

monsta x ¦ if only

Tác giả:

3,269 456 14

"số bảy là số hạnh phúc." note: lowercase, groupchat dợ hơi monsalt x raight now since 190531 #sobb…

minheon ¦ honeycken

minheon ¦ honeycken

Tác giả:

51 6 1

"có suất tình nhân ở đây không em?" oneshot for min n kkul since 14022020 #sobb đúng rồi đây là hố cũ =)))))…

changki ¦ my lover

changki ¦ my lover

Tác giả:

1,411 145 6

"you're gonna be the past perfect." note: lowercase hầu hết là độc thoại, những mẩu còn lại sẽ là chút đường cho ngày dài bớt đắng. dành cho yoo kihyun và người anh ấy yêu thương. #sobb…

showki ¦ are(n't) mine

showki ¦ are(n't) mine

Tác giả:

293 34 1

"anh không biết. nhưng anh là son hyunwoo. chào em, yoo kihyun." oneshot for hyun n shawn. since 190715 #sobb…