orangeanhvu
[FushiIta] The last song

[FushiIta] The last song

Tác giả:

20 4 1

[Fushiguro Megumi x Itadori Yuuji] Bài ca cuối cùng ... Mọi nhân vật của nguyên tác đều thuộc về Akutami Gege. Đây chỉ là sản phẩm của fan. Đây là fanfic Fushiguro Megumi x Itadori Yuuji, nếu bạn không thích xin vui lòng thoát ra. Vui lòng không so sánh chi tiết trong đây và nguyên tác. Vì là sản phẩm của fan nên sẽ có OOC. Mọi điều cần nói đã nói, nếu bạn đã thấy mà vẫn đọc thì mọi trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bạn, không phải do tôi.…

[GoYuu]

[GoYuu] "Thế giới này không xứng với em"

Tác giả:

102 20 1

Fanfic Gojo Satoru x Itadori Yuuji ... Mọi nhân vật của nguyên tác đều thuộc về Akutami Gege. Đây chỉ là sản phẩm của fan. Yếu tố GoYuu không nhiều, năng lực viết của tôi cũng có hạn. Đây là fanfic Gojo Satoru x Itadori Yuuji, nếu bạn không thích xin vui lòng thoát ra. Vui lòng không so sánh chi tiết trong đây và nguyên tác. Idea lúc đầu là tôi thấy trên page Nhà sản xuất thử thách viết lách, qua một đoạn thời gian thì viết thành fanfic Tôi tham khảo khá nhiều, và đưa khá nhiều idea của page vào fanfic Sáng tác được đăng trên trang wattpad của tôi, và tạm thời vẫn chưa có trang nào khác.…