Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

3,598 569Writing

Chap 14

222,926 16,380Full

Chap 95