Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

1,694 358Writing

13.

4,920 446Writing

T o d a y i m s a d

22,421 3,793Writing

29.