Ngoại: Hỏi ý kiến ạ🙇🙇

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:

Mấy bạn thích ba hay hai vậy, thương nhiều quá là cả dàn nha, au cũng khổ sở lắm, vì cốt truyện khi nào rảnh rang là ngồi nghĩ rồi viết trên đây xong đăng luôn ạ, au cẩu thả lắm😅😅xin ý kiến rồi au sẽ cố gắng ra chương sớm, tại mai là đi học rồi, tết xong là kiểm tra giữa kì nữa a😭😭😭, au sẽ quăng một đống drama cho vui ha^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Net