Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Thông báo

Tùy Chỉnh

Độc giả của tôi ơi, xin lỗi nhé! Xin lỗi vì lịch ra truyện không cụ thể, tuy chỉ còn một phần nữa là hết chặn đường rồi, nhưng tôi vẫn chưa sắp xếp được thời gian để hoàn thành. Nhưng tôi nợ các bạn một lời hứa nè, tuần sau phần cuối sẽ ra lò! Chỉ là không có ngoại truyện, nhưng phần cuối sẽ dài, như 3 phần gộp lại ý!
Các bạn đã lỡ chờ tôi rồi, thì tôi sẽ không phụ lòng các bạn! Gặp lại vào phần sau, baiiiii chữ i kéo dài -)))