Vì sao Cố niên hoa mãi không có chương mới?

Tùy Chỉnh

- Thị Kua: Em đang định đu trend Độ ta không độ nàng, viết một truyện về Huyền Quang và Điểm Bích, sẵn cho vào FootSpa (Dưỡng Chân Trang) Hệ liệt luôn, tại Quang có thể xem là hậu duệ của Tung mà.
- Thị Bí: Thế khi nào em viết xong?
- Sao ss nỡ hỏi câu dễ xa nhau vậy?

- Em hỏi ss hoài mà.
- Thật ra em chăm chỉ lắm. Em đã nghĩ xong đoạn bé Phong chạy đến chỗ hoàng tộc nhà Trần lánh giặc để tìm Tung, vấn đề là em chưa viết đoạn từ lúc giặc đánh vào cho đến khi nó chạy được đến đó.
- Em cho nó bị thương, hôn mê, đến khi tỉnh lại thấy Tung mất rồi. Nó hỏi người hầu giặc tới chưa, mới biết giặc tới rồi, đi rồi, những 3 lần.
- Vậy là nó đã ngủ chẵn 30 năm? Thiết nghĩ tên truyện nên đổi thành "Buê đuê ngủ trong chùa"...