Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện • 𝐊𝐨𝐨𝐤𝐭𝐚𝐞 - 𝐀𝐁𝐎 ᵗʳᵃⁿˢ • 𝓟𝓪𝓼𝓽 𝓽𝓮𝓷𝓼𝓮 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện • 𝐊𝐨𝐨𝐤𝐭𝐚𝐞 - 𝐀𝐁𝐎 ᵗʳᵃⁿˢ • 𝓟𝓪𝓼𝓽 𝓽𝓮𝓷𝓼𝓮

Tác giả: _MyoxyJIN1204_

Đọc Truyện

« Một omega át chủ bài dưới dạng một cậu bé bán hoa sống ở quá khứ gặp một alpha đa tình đến từ tương lai »

𝘈𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳 : 𝘛𝘩𝘢𝘍𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴𝘵𝘪𝘤𝘍𝘰𝘶𝘳𝘴𝘰𝘮𝘦

𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘭𝘢𝘵𝘰𝘳 : 𝘊é𝘤𝘪𝘭𝘪𝘢

𝘗𝘢𝘪𝘳𝘪𝘯𝘨𝘴 : 𝘑𝘦𝘰𝘯 𝘑𝘶𝘯𝘨 𝘒𝘰𝘰𝘬 𝘹 𝘒𝘪𝘮 𝘛𝘢𝘦 𝘏𝘶𝘺𝘯𝘨

𝘛𝘩ể 𝘭𝘰ạ𝘪 : 𝘈𝘉𝘖 𝘷ă𝘯, 𝘒𝘩𝘰𝘢 𝘩ọ𝘤 𝘷𝘪ễ𝘯 𝘵ưở𝘯𝘨, 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘴ó𝘪


Start : 20172006
End : 2018????

#5 thuộc thể loại người sói - 20172606

------------

• Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
• Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình
• Full credit belongs to ThaFantasticFoursome