Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện 𝐓𝐄𝐗𝐓𝐅𝐈𝐂 || 𝐌𝐘 𝐄𝐗 - Tình cũ không rủ cũng tới /nomin/ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 𝐓𝐄𝐗𝐓𝐅𝐈𝐂 || 𝐌𝐘 𝐄𝐗 - Tình cũ không rủ cũng tới /nomin/

Tác giả: naumestars

Đọc Truyện

"For whatever it's worth, I did love you, very deeply. I still love you. Things I just never work out the way you think they will."
- never will they ever

viết cho jenoxjaemin.

author: naumestars.

tất cả mọi thứ trừ những câu chữ đều không thuộc về mình.
vui lòng không re-up trước khi được sự đồng ý của mình.
-------
follow, vote và comment để lại ý kiến của bạn để ủng hộ và động viên mình nha.
cảm ơn mọi người rất nhiều.