Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện 𝘁𝗮𝗲𝗸𝗼𝗼𝗸 | 𝗮𝗻𝗵 𝗷𝗲𝗼𝗻, 𝗮𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝗲𝗺 (𝟮) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 𝘁𝗮𝗲𝗸𝗼𝗼𝗸 | 𝗮𝗻𝗵 𝗷𝗲𝗼𝗻, 𝗮𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝗲𝗺 (𝟮)

Tác giả: ZanLyy

Đọc Truyện

"tôi thích cậu đến phát điên, thích cậu đến nổi đêm nào cũng ôm mộng tưởng hão huyền để rồi khi gặp lại jeon jungkook cậu nhẫn tâm hỏi 'kim taehyung là ai?' sao?"

_

* Lưu ý: bạn nào chưa đọc p1 thì quay lại đọc p1 trước sau đó hẳn đọc cái này nhaaa.

• 𝗳𝗶𝗰: 𝘁𝗮𝗲𝗸𝗼𝗼𝗸 | 𝗮𝗻𝗵 𝗷𝗲𝗼𝗻, 𝗮𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝗲𝗺 (𝗷𝗲𝗼𝗻, 𝗶 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂!) 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝟮

✏ 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝘃𝗮̂𝗻 𝗹𝘆 (𝘇𝗮̂𝗻)

(!) 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘃𝗲𝗿/𝗲𝗱𝗶𝘁.