Đọc Truyện 𝙪𝙣𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣 ✫ 𝙝𝙮𝙪𝙣𝙞𝙣 - Truyen4U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

20-07-2021

𝙪𝙣𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣 ✫ 𝙝𝙮𝙪𝙣𝙞𝙣

617 lượt thích / 15,520 lượt đọc
"𝙮𝙤𝙪'𝙧𝙚 𝙤𝙗𝙨𝙚𝙨𝙨𝙚𝙙."

"𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙞𝙩?"

-⚠︎-

< 𝚜𝚖𝚞𝚝 ❤︎ 𝚏𝚕𝚞𝚏𝚏 >
Có thể bạn thích?
Red // Hyunchan

Red // Hyunchan

Tác giả:

9,607 574 11

22-05-2021

Roommates //Changlix

Roommates //Changlix

Tác giả:

13,074 603 32

01-07-2021

banned. // hyunin/hyunjeong

banned. // hyunin/hyunjeong

Tác giả:

42,594 2,980 46

26-07-2021

One More Word? // Hyunchan

One More Word? // Hyunchan

Tác giả:

74,195 5,815 32

11-07-2019

pretty boy||hyunin

pretty boy||hyunin

Tác giả:

9,553 618 25

08-07-2021

lifeguard || changjin

lifeguard || changjin

Tác giả:

84,393 6,901 17

14-01-2019

COFFEE; changjin [✓]

COFFEE; changjin [✓]

Tác giả:

13,109 853 10

14-02-2020

Fanboy (hyunin)

Fanboy (hyunin)

Tác giả:

15,520 617 28

30-10-2020