Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện 𝚄𝚗𝚒𝚚𝚞𝚎 独特 | markgun - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 𝚄𝚗𝚒𝚚𝚞𝚎 独特 | markgun

Tác giả: wisme_

Đọc Truyện

Trong câu nói.

"You're not one of my choices, you're my only answer."


Summary:

Trưởng nam đương nhị của ngài đốc quân đắm chìm vào trong tình yêu cùng với một tên tội phạm.

Author: #wisme

Thể loại: fanfiction, boylove.

Pairings:

陈瑞书 x 陈智霆

Siwat Jumlongkul x Napat Na Ranong

Mọi chi tiết đều phi thực tế dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.