Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện 「12 chòm sao」 ai đón em qua cơn nắng hạ? - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 「12 chòm sao」 ai đón em qua cơn nắng hạ?

Tác giả: _cOmorfo_

Đọc Truyện

-- em thường ngắm nhìn mặt trăng
tỏ rằng đang nhớ nhung mặt trời
nhưng mặt trời chắc chắn biết
em vui vẻ thế nào khi nói về ánh trăng --

tác giả: mặn.