Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Đọc Truyện [12CS - BL] Mild - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [12CS - BL] Mild

Tác giả:

Đọc Truyện

Cốt truyện nhẹ nhàng.
Nhân vật nhẹ nhàng.
Nhẹ đến nhạt toẹt.

(Con au này cũng rất nhẹ nhàng)

Truyện xàm lắm nha, cũng rất cancer nữa :))

ĐÂY LÀ ĐAM MỸ, BL, LGBT không tiếp dân kì thị rồi vào truyện của tôi bình luận lời lẽ bẩn thỉu hay thắc mắc liên quan đến vấn đề này :)) Tôi cắn đấy :3