Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện | 12cs | O R P H I C - Truyen4U.Net

Đọc Truyện | 12cs | O R P H I C

Tác giả: vivianSs_093

Đọc Truyện

- " mysterious or entrancing; beyond ordinary understading "

everything is better with you.
everything has been better since you.