Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [18+|H Tục]

Đọc Truyện [18+|H Tục] "Live" | TUỔI NỔI LOẠN - WE'RE 17 • Book 1

Tác giả: gulinnn143

Đọc Truyện

Series "LIVE" - Quyển 1 : Tuổi nổi loạn - We're 17
Những kiểu ăn chơi thác loạn của cậu ấm cô chiều con nhà giàu có sinh ra ở vạch đích...