Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Tác giả: mono0903

Đọc Truyện

Author : Mono0903
Thể loại : đam mỹ, sủng ngọt , HE.

"Tiểu Lan , em đừng đuổi theo ta nữa. "

"Vương phi , không được, người mau quay về."

"Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm . "

"Tiểu Lan , em thấy hồng hạnh đẹp không, chúng ta rời phủ đi. "

"Lục vương gia, vương phi chạy trốn rồi. "


Jeon Jungkook cậu xuyên không rồi. Cậu không muốn thành phế vật vương phi , cậu muốn chu du thiên hạ. Cổ đại , ta đến đây...

Don't reup , chuyển ver , edit . Thanks !