Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện (Allkook) Tranh đoạt - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Allkook) Tranh đoạt

Tác giả: user90646799

Đọc Truyện

Tác giả:####
Độ dài chương:????
Thể loại: Allkook, fanfiction.
Nhân vật chính:
-Jeon Jungkook(16t) thụ
-Các anh công: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Park Jimin, Min Yoongi, Jung Hoseok....nhiều quá kể không hết
- Các nhân vật khác.....
- Bộ truyện này vừa có yếu tố đam mỹ vừa có ngôn tình ( vì nhân vật thụ của chúng ta không có giới tính xác thực)