Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [AsaKar] [H+]AGAIN - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [AsaKar] [H+]AGAIN

Tác giả: Karma-chii

Đọc Truyện

Cp main: Asano x Karma

Thể loại: Thâm tình lưu manh, trước tra sau trung khuyển công x ngốc manh, thích làm nũng, nghịch ngợm, ngạo kiều thụ. Ít ngược, ngọt, trùng sinh, trước ngược sau ngọt.

19/10/2019 ~ 02/05/2020