Đọc Truyện BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯ - Truyen4U.Net

Phi tiểu thuyết

Đang cập nhật

25-07-2020

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯ

1,800 lượt thích / 35,732 lượt đọc
Câu chuyện kể về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuyên vào bộ tiểu thuyết mà cách đó không lâu hai người thủ vai nam chính.
Hai người họ sẽ thay cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi tìm chân tướng của cánh tay quỷ hung ác và bí mật đằng sau Huyến tẩy Bất Dạ Thiên.
Liệu có giống với Ma đạo tổ sư các bạn đã từng đọc?
Cùng chờ xem!
- BG: 31/10/2019
- ED: chưa biết.
Có thể bạn thích?
[Bác Chiến] Con đường tới Minh Phủ

[Bác Chiến] Con đường tới Minh Phủ

Tác giả:

78,230 7,041 26

29-01-2020

[ Shortfic -  BJYX  ] DOCTOR and VAMPIRE

[ Shortfic - BJYX ] DOCTOR and VAMPIRE

Tác giả:

16,153 1,265 5

12-06-2021

7 things

7 things

Tác giả:

930,023 93,588 38

18-10-2020

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.
My Ex Is My Husband [ Completed ]

My Ex Is My Husband [ Completed ]

Tác giả:

695,621 53,539 23

24-05-2021

[Trans][Bác Quân Nhất Tiêu]Healer

[Trans][Bác Quân Nhất Tiêu]Healer

Tác giả:

16,609 1,681 10

17-02-2020

Bác Chiến - Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! - Bác Quân Nhất Tiêu
[Bác Chiến][Vương Nhất BácxTiêu Chiến] Yêu Hết Ngày Mai