Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Bae Joohyun, bước chậm thôi! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Bae Joohyun, bước chậm thôi!

Tác giả: -freakish-

Đọc Truyện

Chị không bao giờ có thể nhìn thấy mặt mình đâu. Oh, tin em đi, chị chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó thôi.

[Những mẩu chuyện rợn người xoay quanh nữ chính Bae Joohyun cùng nhân vật "tôi" nào đó chưa rõ.]