Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Baehwi] Hành trình cưa đổ bạn đanh đá - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Baehwi] Hành trình cưa đổ bạn đanh đá

Tác giả: -Fefindan

Đọc Truyện

"Bạn ơi, bạn đi đứng kiểu gì thế té vào tim mình rồi!"

" Dừng nói mấy câu sến súa ấy ngay trước khi mỏ bị phù!"

🔥 Design by: @-alphaeus